Back to Top

Małopolska Chmura Edukacyjna - warsztaty weekendowe

Drukuj Drukuj

Od 20 – 23 września 2020 r. rozpoczynamy rekrutację na naukowe warsztaty weekendowe realizowane w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, organizowane w terminie 27-29 listopada 2020 r. Warsztaty odbędą się w następujących obszarach:

 

  • chemia (PWSZ w Tarnowie, Politechnika Krakowska),
  • język angielski (PWSZ w Tarnowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
  • język niemiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
  • język francuski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

 

W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych  oraz laboratoryjnych korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni. Po południu młodzież realizuje program  naukowy, który ściśle  związany jest z danym obszarem tematycznym.

W czasie pobytu uczestnicy warsztatów mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz dojazd na uczelnie.

 

Dokumentacja rekrutacyjna oraz opis warsztatów znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Małopolska Chmura Edukacyjna – warsztaty weekendowe

II edycja projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

Drukuj Drukuj

Wkrótce w naszym liceum, rusza kolejna edycja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Jest to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji  kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne  podejście do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia będą się odbywać w dwóch obszarach: język angielski i język francuski.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas II naszego liceum, posiadający kompetencje do udziału w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia on-line i koła naukowe.

Wykłady prowadzone będą przez kadrę naukową Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dniach od  16-20 września 2020 roku.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów klas II do udziału w zajęciach i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Małopolska Chmura Edukacyjna).

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Wypełniony dokument (podpisany przez kandydata i rodzica) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2020 roku w sekretariacie szkoły lub biurze projektu (pokój nr 22 – parter).

 

Projekt „ZDALNA SZKOŁA” - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

Drukuj Drukuj

 

 

 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnej, umożliwiającej zdalną pracę szkół.

Wartość  projektu to 99 999,94 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych, tj. z Unii Europejskiej (84 629,95 zł) oraz budżetu państwa (15 369,99 zł).

W ramach projektu zakupiono 60 laptopów dla uczniów tarnowskich szkół.

Laptopy umożliwią korzystanie m.in. z narzędzi do zdalnego nauczania e-dziennik, eduelo, aplikacji Zoom i Discord, dysku Google kahoot itd. Trzy z nich trafiły do naszej szkoły.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Drukuj Drukuj

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne, które może otrzymać każdy uczeń szkoły zameldowany na terenie Gminy Miasta Tarnowa znajdujący się w udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów (528 zł na osobę w rodzinie) oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.

Wnioski można składać w szkole do dnia  15 września 2020 r. (do pedagoga szkolnego)

Więcej informacji oraz wniosek o przyznanie stypendium jest dostępny pod adresem: 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,901754.html

Zebrania organizacyjne z Rodzicami.

Drukuj Drukuj

W dniach 2- 4 września br. zebrania organizacyjne z rodzicami odbędą się według następującego harmonogramu:

data

klasa

godzina

sala

2.09.2020

klasa 1a

16:00

sala nr 16

klasa 1b

16:15

sala nr 10

klasa 1c

16:30

sala nr 9

klasa 2cp

16:45

sala nr 5

3.09.2020

klasa 2ap

16:30

sala 16

klasa 2bp

16:45

sala 14

klasa 2ag

17:00

sala 9

klasa 2bg

17:15

sala 10

klasa 3a

17:30

sala 5

4.09.2020 r

klasa 2cg

16:30

sala 16

Klasa 3b

16:45

sala 14

klasa 3c

17:00

sala 9

klasa 3d

17:15

sala 10

 

Rodzice /opiekunowie prawni proszeni są o:

  • ze względu na wagę poruszanych spraw niezawodną obecność,
  • zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego w momencie wejścia na teren szkoły,
  • punktualność oraz kierowanie się bezpośrednio do wyznaczonych sal.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021.

Drukuj Drukuj

Droga Młodzieży,

informujemy, że inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r. wg podanego poniżej  harmonogramu:

godz. 8:00 – 8:45 spotkania uczniów klas III a, IIIb, IIIc, IIId z wychowawcami

klasa III a sala nr 5

klasa III b sala nr 9

klasa III c sala nr 10

klasa III d sala nr 16

godz. 9:00 spotkania uczniów klas II ap, II bp, II cp, II ag, II bg z wychowawcami

klasa IIap sala nr 5

klasa II bp sala nr 9

klasa IIcp sala nr 10

klasa II ag sala nr 14

klasa II bg sala nr 16

godz. 10:00  msza święta w kościele św. Krzyża i św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, ( transmisja on-line na fb i stronie szkoły)

 

godz. 11:00 spotkanie uczniów klas I na podwórku szkolnym z nauczycielami  i dyrekcją szkoły 

godz. 11:30 spotkania uczniów klas I oraz II cg, z wychowawcami

klasa II cg sala nr 5

klasa Ia sala nr 9

klasa Ib sala nr 10

klasa Ic  sala nr 16

UWAGA: ze względu na sytuację epidemiczną w uroczystości i spotkaniach biorą udział uczniowie wyłącznie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz którzy nie mieli kontaktu z żadną osobą zarażaną, przebywającą w kwarantannie lub izolacji. Wszyscy uczniowie obecni w szkole:

  • przed wejściem do budynku mają obowiązek zasłonić nos i usta (maseczką/przyłbicą);
  • przy wejściu do budynku mają obowiązek zdezynfekować ręce;
  • na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sale, toalety itp.) mają obowiązek zasłaniania nosa i ust ORAZ  przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad higieny.

Rekomenduje się, aby osoby chore zostały w domu i uczestniczyły  w transmisji online.

 

 

Odbiór świadectw maturalnych

Drukuj Drukuj

 

Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanym wyniku egzaminu maturalnego, będzie można odebrać w dniu  11 sierpnia 2020 roku  według następującego harmonogramu:

 

Klasa 3a

9:00 – 11:00

wejście A

sala 9

Klasa 3b

9:00 – 11:00

wejście B

sala 10

Klasa 3c

12:00 – 14:00

wejście A

sala 14

Klasa 3d

12:00 – 14:00

wejście B

sala 5

Absolwenci lat poprzednich

9:00 – 10:00

wejście A

sekretariat

 

Po obiór zaświadczenia może  przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Obowiązuje reżim sanitarny – obowiązkowa dezynfekcja przed wejściem do szkoły, maseczki, rękawiczki, własny długopis.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości przy odbiorze świadectw.

 

Maturzyści, którzy po odbiór dokumentów nie będą mogli przyjść osobiście, mogą upoważnić do odbioru ww. dokumentu inną osobę. Nieodebrane w tym dniu zaświadczenia OKE, będą przechowywane w archiwum Szkoły.

Klasa humanistyczno - filologiczna

Drukuj Drukuj

Ósmoklasiści!

Sprawdziliśmy listy zawodów przyszłości. Przygotowaliśmy taką ofertę edukacyjną, aby zapewnić Wam dobry start w przyszłość. Zapraszamy do klasy humanistyczno-filologicznej!

Znajomość języków obcych ciągle pozostaje niebywałym atutem na rynku pracy, dlatego połączyliśmy ze sobą dwa języki obce w zakresie rozszerzonym (angielski oraz do wyboru francuski lub niemiecki). Planowany w tej klasie język polski, realizowany również na poziomie rozszerzonym, będzie znakomitym dopełnieniem Waszej wiedzy humanistycznej.

To idealny profil dla wszystkich tych, którzy wierzą, że współczesny humanista nie jest dinozaurem ukrytym za stertą książek, ale osobą komunikatywną, ciągle poznającą świat i potrafiącą współpracować z ludźmi. Dlatego dołożyliśmy zajęcia z psychologii i pedagogiki, podczas których rozwijać będziemy Wasze umiejętności komunikacyjne, a Wy poznacie podstawy pracy trenera i coacha, czyli to, czego potrzebujecie, by efektywnie pracować z ludźmi.

A tym, których przestrasza repetytorium z matematyki, przypominamy, że matematyka jest przedmiotem obowiązkowych na maturze i dodatkowe zajęcia mogą być tylko pomocne!

Absolwent klasy o profilu humanistyczno-filologicznym może pracować jako socjolog lub pracownik socjalny, dziennikarz lub reporter, pracownik redakcji, researcher, broker wiedzy, mentor, edytor, copywriter, specjalista zarządzania wiedzą, pracownik szeroko rozumianej branży turystycznej (przewodnik, animator ruchu turystycznego), pracownik naukowy czy dydaktyk, tłumacz, specjalista do spraw administracji, kadr czy biznesu.

Zapraszamy do klasy humanistyczno-filologicznej!!!

Wy też bądźcie #zdolnidowszystkiego!!!


Drodzy Ósmoklasiści! Drodzy Rodzice i Opiekunowie Ósmoklasistów!

Drukuj Drukuj

Zdajemy sobie sprawę, że to dla Was niełatwy czas, kiedy szukacie szkoły, która spełni Wasze oczekiwania. Zapewne macie dużo pytań i wątpliwości. Dlatego uruchamiamy dla Was chwiLOVą infolinię!

W poniedziałek (22 VI 2020 r.) czekamy na Wasze telefony i wiadomości (Messenger). W godzinach od 12.00 do 14.00 będziecie mogli porozmawiać z nauczycielami naszej szkoły, którzy postarają się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Podpowiedzą, co wybrać. Wyjaśnią, jak bez stresu przejść przez proces rekrutacji.

Dzwońcie na numery:

14 622 23 12

14 621 05 14

 

Lub piszcie:

Fb (Messenger)

22 VI 2020 r.

godz. 12.00-14.00

 

Zapraszamy!
#chwiLOVainfolinia

#zdolnidowszystkiego

Drodzy Maturzyści

Drukuj Drukuj

W zakładce „Dla Ucznia – egzamin maturalny” opublikowany został Harmonogram wejść na egzamin. Ze względu na obowiązujące procedury sanitarne, prosimy o przyjście na wyznaczone godziny oraz niegromadzenie się przed budynkiem szkoły i zachowanie dystansu społecznego przed i po egzaminie.

Komunikat dla Maturzystów

Drukuj Drukuj

Drodzy Maturzyści,

W zakładce Dla Ucznia – egzamin maturalny zostały opublikowane aktualne informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych w naszej szkole.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi komunikatami i śledzenia zmian na bieżąco.

Działalność Biblioteki Szkolnej

Drukuj Drukuj

 

Biblioteka Szkolna  będzie czynna od 25 maja do 5 czerwca br. r, w godzinach 9.00-13.00,

istnieje możliwość zwrócenia wypożyczonych książek oraz wypożyczenia nowych.

W związku z pandemią koronawirusa w bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby

(bibliotekarz + czytelnik).

Proszę wchodzić pojedynczo w maseczce i rękawiczkach jednorazowych.

Obowiązuje dystans 1,5 metra.

Katarzyna Skórska -  bibliotekarz V LO

 

Drodzy Maturzyści

Drukuj Drukuj

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania  i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu maturalnego w 2020 r. Dokument zawiera informacje m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Na podstawie opublikowanych dokumentów, opracowane zostały zasady organizacji  i przeprowadzania egzaminu maturalnego w naszej szkole. Informacje dotyczące egzaminów oraz obowiązujące dokumenty są dostępne na stronie szkoły, w zakładce „Dla Ucznia – egzamin maturalny”.

Komunikat

Drukuj Drukuj

Uwaga! Informujemy, że ustalone w roku szkolnym 2019/2020 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 – 8  maja 2020 r. zostają anulowane. Od 4 maja br. zajęcia dydaktyczno–wychowawcze odbywają się zdalnie według zmienionego planu lekcji dostępnego na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!