W szkole kontynuowana jest akcja strajkowa nauczycieli i pracowników oświaty. Zajęcia lekcyjne odbywają się według zmienionego planu lekcji i zaplanowanych zastępstw. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty w e-dzienniku.

Agnieszka Foszcz

Wicedyrektor VLO