Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

Zbiory naszej biblioteki to książki, czasopisma i inne dokumenty gromadzone pod kątem potrzeb nauczycieli i uczniów. 
Biblioteka oferuje  księgozbiór podręczny ( encyklopedie, słowniki, albumy i atlasy), ułożony działami  przedmiotowymi.
Wypożyczalnia oferuje lektury dla wszystkich klas liceum, książki młodzieżowe, popularnonaukowe oraz literaturę piękną. 

Zbiory biblioteki obejmują także podstawy programowe obowiązujące w  programy nauczania niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania.
Biblioteka posiada także zbiór dokumentów elektronicznych w postaci płyt CD, DVD. Biblioteka posiada około 5.839 książek. Staramy się wzbogacać zbiory systematycznie i na bieżąco. 

Biblioteka posiada 2 stanowiska komputerowe, z dostępem do Internetu. Jeden oddano do dyspozycji uczniów. Dzięki temu  mogą oni korzystać z informacji zawartych  w sieci, edytorów tekstu, tworzyć własne prezentacje multimedialne.
Drugi oddano do dyspozycji bibliotekarza. Zbiory biblioteczne zostały skomputeryzowane
Udostępnianie zbiorów odbywa się przy pomocy programu komputerowego Mol 2000.