Próbna matura uczniów klas trzecich

8 stycznia: 
8.00 - matematyka poziom podstawowy

9 stycznia: 
8.00 - język obcy (poziom podstawowy)
11.20 - język obcy (poziom rozszerzony)

10 stycznia: 
8.00 - język polski (poziom podstawowy)
12.00 - język polski (poziom rozszerzony)

11 stycznia: 
przedmiot dodatkowy ( geografia, biologia, historia, wos, matematyka - poziom rozszerzony).

Przyszli maturzyści powinni być w szkole co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły wszystkie informacje dotyczące zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II, przydziału sal, zastępstw dostępne będą tylko w e-dzienniku.