Janusz Korczak, właciwe nazwisko Henryk Goldszmit, pseudonim: "Stary Doktor" - urodził się w Warszawie 22 lipca 1878 lub 1879r.
 
Zginął w sierpniu 1942 r. zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym, w Treblince. Pedagog, pisarz, lekarz.


      W 1911 r. objął dyrekcję Domu Sierot dla dzieci żydowskich, a pózniej także Naszego Domu - sierocińca dla dzieci polskich. Posiadał znakomite wyczucie psychiki dziecięcej, a jego postawa pełna szacunku i zaufania do dziecka stała się podstawą systemu pedagogicznego łączącego zasadę kierowania dziećmi z zasadą ich samodzielnoci. Samorząd, gazetka dziecięca, a także osobowoć wychowawcy były formami pobudzającymi aktywnoć społeczną dzieci w tym systemie. Żądał równouprawnienia dziecka, poważnego traktowania jego spraw i przeżyć, wychowania w umiłowaniu dobra, piękna i wolności.

      Swoje zasady wychowawcze J. Korczak wykładał w pismach pedagogicznych, z których najważniejszy jest cykl ,,Jak kochać dziecko" oraz w Instytucie Pedagogiki Specjalnej i w Wolnej Wszechnicy.


      W latach 1926 - 30 redagował ,,Mały Przegląd " - eksperymentalne pismo dziecięce. Prowadził szeroką działalnoć popularyzatorską w obronie praw dziecka za porednictwem radia.

      Od 1901r. zaczęły się kolejno ukazywać utwory literackie i pedagogiczne Korczaka: "Dzieci ulicy", "Dziecko salonu", "Moki, Joski i Srule, Józki", "Janki i Franki", "Bobo", "Jak kochać dziecko", "Sława"," Król Maciuś Pierwszy", "Król Maciuś na wyspie bezludnej", "Bankructwo Małego Dżeka", "Kiedy znów będę mały", "Prawo dziecka do szacunku", "Pedagogika żartobliwa".