Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji     KAPITAŁ LUDZKI     facebook   Biuletyn Informacji Publicznej


Tutaj jesteś: Artykuł - Rekrutacja 2016
Rekrutacja 2016


Informacja o dniach otwartych szkoły <tutaj>


Oferta edukacyjna V LO na rok szkolny 2016/2017

Proponujemy naukę w następujących klasach:


Klasa 1a Humanistyczna
(patronat Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego) Nowość!
Opis klasy Klasa z myślą o uczniach, którzy po maturze podejmują
naukę na kierunkach takich jak np. filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, filmoznawstwo, muzykologia.
Rozszerzenia język polski, historia, język angielski
Przedmioty
uzupełniające
przyroda, muzyka, zajęcia artystyczne z edukacją medialną i filmową
Języki obce język angielski, język niemiecki
Przedmioty
punktowane
język polski, historia,
zajęcia artystyczne, język obcy obowiązkowy


Klasa 1b Pedagogiczno-psychologiczna
Opis klasy Klasa dla uczniów, którzy będą podejmować naukę na kierunkach pedagogicznych, psychologii, resocjalizacji.
Rozszerzenia język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Przedmioty
uzupełniające
przyroda, elementy psychologii i pedagogiki
Języki obce język angielski, język niemiecki lub język francuski
Przedmioty
punktowane
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy obowiązkowy


Klasa 1c Informatyczna
(patronat programu "Mistrzowie kodowania") Nowość!
Opis klasy Klasa dla uczniów, którzy podejmą dalszą naukę na kierunkach ścisłych, związanych z technologią informacyjną oraz kierunkach przyrodniczych
Rozszerzenia informatyka, matematyka, fizyka
Przedmioty
uzupełniające
historia i społeczeństwo, język angielski w informatyce
Języki obce język angielski, język niemiecki
Przedmioty
punktowane
język polski, matematyka, fizyka, informatyka


Klasa 1d Językowa
(patronat - Instytut Francuski w Polsce) Nowość!
Opis klasy Klasa powstała z myślą o uczniach, którzy po maturze podejmą naukę na kierunkach takich jak filologie języków obcych, turystyce, politologii, ekonomii, europeistyce, stosunkach międzynarodowych.
Rozszerzenia geografia, język angielski,
j. francuski lub j. niemiecki
Przedmioty
uzupełniające
historia i społeczeństwo, repetytorium z matematyki, elementy języka hiszpańskiego
Języki obce język angielski, język francuski lub język niemiecki, jezyk hiszpański
Przedmioty
punktowane
język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy obowiązkowy


Klasa 1e Biologiczna
(patronat Wydział Geograficzno – Biologiczny, Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) Nowość!
Opis klasy Realizacja tych zajęć w klasie odbywa się z myślą o uczniach, którzy podejmą dalsze kształcenia na kierunkach medycznych, biologicznych, chemicznych, akademiach wychowania fizycznego.
Rozszerzenia biologia, chemia, język angielski
Przedmioty
uzupełniające
historia i społeczeństwo, ratownictwo przedmedyczne,
łacina w naukach biologicznych, elementy psychologii i pedagogiki
Języki obce język angielski, język niemiecki
Przedmioty
punktowane
język polski, chemia, biologia, język obcy obowiązkowyRekrutacja kandydatów odbywa się w systemie elektronicznym poprzez: Mapa serwisu  |  created by Duonet
V Liceum Ogólnokształcące | ul. Rejtana 20 | 33-100 Tarnów tel/fax.(0-14) 621 05 14