Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji     KAPITAŁ LUDZKI     facebook   Biuletyn Informacji Publicznej


Tutaj jesteś: Artykuł - Rekrutacja 2015
Rekrutacja 2015

Dzień Otwarty Szkoły 26 maja 2015 - zapraszamy


Oferta edukacyjna V LO na rok szkolny 2015/2016

Proponujemy naukę w następujących klasach:


Klasa 1a Artystyczno – medialna
(patronat Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego) Nowość!
Opis klasy Klasa z myślą o uczniach, którzy po maturze podejmują
naukę na kierunkach takich jak np. filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, filmoznawstwo, muzykologia.
Rozszerzenia język polski, historia, język angielski
Przedmioty
uzupełniające
przyroda, muzyka, zajęcia artystyczne z edukacją medialną i filmową
Języki obce język angielski, język niemiecki
Przedmioty
punktowane
język polski, historia,
zajęcia artystyczne, język obcy obowiązkowy


Klasa 1b Pedagogiczno-psychologiczna
Opis klasy Klasa dla uczniów, którzy będą podejmować naukę na kierunkach pedagogicznych, psychologii, resocjalizacji.
Rozszerzenia język polski, biologia, język angielski
Przedmioty
uzupełniające
historia i społeczeństwo, elementy psychologii i pedagogiki
Języki obce język angielski, język niemiecki lub język francuski
Przedmioty
punktowane
język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie, język obcy obowiązkowy


Klasa 1c Politechniczna
(patronat Politechniki Krakowskiej) Nowość!
Opis klasy Klasa dla uczniów, którzy podejmą dalszą naukę na kierunkach ścisłych, związanych z technologią informacyjną oraz kierunkach przyrodniczych
Rozszerzenia matematyka, chemia lub fizyka, język angielski
Przedmioty
uzupełniające
historia i społeczeństwo, informatyka stosowana, grafika komputerowa
Języki obce język angielski, język niemiecki
Przedmioty
punktowane
język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, informatyka


Klasa 1d Europejska – Nowość!
Opis klasy Klasa powstała z myślą o uczniach, którzy po maturze podejmą naukę na kierunkach takich jak prawo i administracja, socjologia, politologia, komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, stosunki międzynarodowe.
Rozszerzenia matematyka, geografia lub historia, język angielski,
j. francuski lub j. niemiecki
Przedmioty
uzupełniające
historia i społeczeństwo lub przyroda, edukacja europejska,
Business English
Języki obce język angielski, język francuski lub język niemiecki
Przedmioty
punktowane
język polski, geografia, historia, język obcy obowiązkowy


Klasa 1e Medyczna
(patronat Wydział Geograficzno – Biologiczny, Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) Nowość!
Opis klasy Realizacja tych zajęć w klasie odbywa się z myślą o uczniach, którzy podejmą dalsze kształcenia na kierunkach medycznych, biologicznych, chemicznych, akademiach wychowania fizycznego.
Rozszerzenia biologia, chemia, język angielski
Przedmioty
uzupełniające
historia i społeczeństwo, ratownictwo przedmedyczne,
łacina w naukach biologicznych
Języki obce język angielski, język niemiecki
Przedmioty
punktowane
język polski, biologia, chemia, język obcy obowiązkowyRekrutacja kandydatów odbywa się w systemie elektronicznym poprzez: Mapa serwisu  |  created by Duonet
V Liceum Ogólnokształcące | ul. Rejtana 20 | 33-100 Tarnów tel/fax.(0-14) 621 05 14